vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:MODERNÍ LETECTVÍ (kat.č. )
Cena:50