vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:Polikarpov I-153 (kat.č. 88)
Výrobce:TBiU
Cena:50