vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:Lavochkin La-7 (kat.č. 57)
Výrobce:TBiU
Cena:60