vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:ANCIENT WARRIOR (kat.č. )
Výrobce:Montvert
Cena:130