vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:Luftwaffe in detail Air War over theCzech Lands (kat.č. 1)
Výrobce:WWP
Cena:290