vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:German Naval Code Breakers (kat.č. )
Výrobce:Ian Allan PUBLISHING
Cena:350