vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:Westland Lysander (kat.č. )
Výrobce:4+ 4plus
Cena:290