vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:HRVATSKI ZRAKOPLOVI (kat.č. )
Výrobce:Carski Husar
Cena:590
s originál podpisy obou autorů

objednatzpět