vyskytuje se v kateforiích Publikace
Typ kitu:Xtreme Modelling (kat.č. 23)
Výrobce:CHAVES
Cena:100